باران می بارید...
كودك نگاهی به سوراخ چكمه اش انداخت!
لبخندی زد
سرش را رو به آسمان كرد وگفت: " خدایا گریه نكن "
" امشب می دوزمش...!"موضوعات مرتبط: شعر ، آرامش ، زندگی ، نیایش با خدا ، نم نم باران ، ،
برچسب‌ها: کودک , چکمه , باران , ترنم باران ,

تاريخ : یک شنبه 24 خرداد 1394 | 23:46 | نویسنده : spring girl |

  تولــــــــــــــــــــــــد تولـــــــــــــــــــد تولـــــــــــــدم مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارکـ....

بیــــــــــــــــام شمعــــــــــــــارو فــــــــــــــــــوت کنم که 123456789 سال زنده باشم

تولــــــــــــــــــــــــــــــــد مطهره جوووووون بر خودم مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــارک..

 موضوعات مرتبط: عکس ، شعر ، داستان ، اس ام اس ، آرامش ، عشق ، زندگی ، آرزو ، نیایش با خدا ، نم نم باران ، امیدواری ، مادر ، زندگی ما آدما ، طنز ، ،
برچسب‌ها: تولـــــــــــــدم مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارکـ , ترنم باران ,

تاريخ : جمعه 26 ارديبهشت 1393 | 19:59 | نویسنده : spring girl |

 تولــــــــــــــــــــــــد تولـــــــــــــــــــد تولـــــــــــــدم مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارکـ....

بیــــــــــــــــام شمعــــــــــــــارو فــــــــــــــــــوت کنم که 123456789 سال زنده باشم

تولــــــــــــــــــــــــــــــــد مطهره جوووووون بر خودم مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــارک..

 موضوعات مرتبط: عکس ، شعر ، داستان ، اس ام اس ، مطالب خواندنی ، آرامش ، عشق ، زندگی ، آرزو ، نیایش با خدا ، نم نم باران ، امیدواری ، مادر ، زندگی ما آدما ، طنز ، ،
برچسب‌ها: تولـــــــــــــدم مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارکـ , ترنم باران ,

تاريخ : سه شنبه 26 ارديبهشت 1393 | 19:52 | نویسنده : spring girl |

 

 کاش میشد........

بچگی را زنده کرد

کودکی شد،کودکانه گریه کرد

” قهر قهر تا قیامت” را سرود

آن قیامت، که دمی بیش نبود

فاصله با کودکی ها مان چه کرد ؟

کاش میشد ..............، بچگانه خنده کرد. 

 

 

 

حاضرم دنیامو بدم و برگردم به دنیای قشنگ بچگیام ...موضوعات مرتبط: شعر ، آرامش ، زندگی ، ،
برچسب‌ها: کاش میشد , کودکی , بچگی , قهر کودکی , ترنم باران ,

تاريخ : سه شنبه 19 شهريور 1392 | 11:9 | نویسنده : spring girl |
گریه شاید زبان ضعف باشد
 
شاید کودکانه شاید بی غرور…
 
اما هر وقت گونه هایم خیس می شود
 
می فهمم نه ضعیفم نه کودکم بلکه پر از احساسم…
 
 


موضوعات مرتبط: شعر ، نم نم باران ، زندگی ما آدما ، ،
برچسب‌ها: گریه شاید , گریه , ضعف کودکانه , ترم باران ,

تاريخ : سه شنبه 22 مرداد 1392 | 16:24 | نویسنده : spring girl |

مــــن يكــــــ دخترمـــــ....

 

مرا دخـــــتر خانـــــوم می‌نامند... مضمـــــونی که جذابیـــــتش نفـــس‌گیـــر استـــــ

دنــــیای دختـــــرانه من نه با شمـــع و عروســـک معنـــــا پیدا می‌کنــــد و نــــه با اشــــک و افســــون.... 

امـــا تمــــام این‌هــــا را هــــم در برمی‌گیرد 

منـــــ نــــه ضعیــــفم و نــــه ناتــــوان، چــــرا کــــه خداونـــــد مــــرا بدونــــ خشــــونت و زورِ بــــازو می‌پسنـــدد.

اشـــک ریختنــــ قـــــدرت من نیســــت، قدرتـــــ روح مــــن استــــ… اشــــــک نمی‌ریزمـــــ تــــا توجهــــی را بـــه  خــــواستــــه‌ام جـــلب کنــــم، بــــا اشکــــم روحــــم را می‌شویــــم.

خــــــانه ي بی‌ من ســــرد و ســــاکت استــــ، چــــرا کــــه شــور و هیجــــان زندگــــی بـــا صـــدای بلنــدحرف زدنــــ، و موسیــــقی گــــوش دادن، نیســــت… زندگــــی ترنــــم لالاییِ آرامــــش بخشـــی را مـــی‌طلبـــد کـــه خـــــدا در جادویــــ صـــــدای مــــن نهفــته استــــ...

مــــن تنــــها بــــا ازدواج کــــردن و مـــادر شـــدن نیســـت کــــه معنــــا می‌گیــــرم، مــــن به تنهایی معنا دارم، معنـــــای عمیقــــی در واژه دختـــــر بودنــــ اســـت...

اگـــر فرهنــــــگ غــــلط و کـــــوتاه نظــــری مــــــرا ضعیــــفه بــــخواند بــــاز هـــم قـــوی‌تر از قبل از پشت همین  واژه ســــــربلند می‌کنـــــم و لبخنـــــد می‌زنــــــم

چـــــرا کـــــه خـــــــــداوند مـــــــرا دختــــــــــر آفریـــــده استـــ و همیـــــن بـــــرای مـــــن کــــــــافی استـــــ

 موضوعات مرتبط: شعر ، آرامش ، زندگی ، آرزو ، نیایش با خدا ، ،
برچسب‌ها: مــــن يكــــــ دخترم , دختر , خانم , حجاب , ترنم باران ,

تاريخ : پنج شنبه 17 مرداد 1392 | 13:39 | نویسنده : spring girl |

 فقط کمی بیشتر فکر کن

 
  به آنهایی فکر کن که هیچگاه فرصت آخرین نگاه و خداحافظی را نیافتند.
 
 
 
  به آنهایی فکر کن که در حال خروج از خانه گفتند:
 
 
  "روز خوبی داشته باشی"، و هرگز روزشان شب نشد.
 
 
  به دوستانی فکر کن که دیگر فرصتی برای در آغوش کشیدن یکدیگر ندارند
 
 
  و ای کاش زودتر این موضوع را می دانستند.
 
 
 
  به افرادی فکر کن که بر سر موضوعات پوچ و احمقانه رو به روی هم می ایستند
 
 
  و بعد "غرور" شان مانع از "عذر خواهی" می شود،
 
 
  و حالا دیگر حتی روزنه ای هم برای بازگشت وجود ندارد.
 
 
 
  من برای تمام رفتگانی که بدون داشتن اثر و نشانه ای از مرگ،
 
 
  ناغافل و ناگهانی چشم از جهان فرو بستند، سوگواری می کنم.
 
 
 
  من برای تمام بازماندگانی که غمگین نشسته اند و هرگز نمی دانستند که:
 
 
  آن آخرین لبخند گرمی است که به روی هم می زنند،
 
 
  و اکنون دلتنگ رفتگان خود نشسته اند...
 
 
  گریه می کنم.
 
 
  به افراد دور و بر خود فکر کنید...
 
 
  کسانی که بیش از همه دوستشان دارید،
 
 
  فرصت را برای طلب "بخشش" مغتنم شمارید،
 
 
  در مورد هر کسی که در حقش مرتکب اشتباهی شده اید.
 
 
 
  قدر لحظات خود را بدانید.
 
 
  حتی یک ثانیه را -با فرض بر این که آنها خودشان از دل شما خبر دارند- از دست ندهید؛
 
 
  زیرا اگر دیگر آنها نباشند،
 
 
  برای اظهار ندامت خیلی دیر خواهد بود!
 
 
 
  "دیروز"
  گذشته است؛
  و
  "آینده"
  ممکن است هرگز وجود نداشته باشد.
 
 
  لحظه "حال" را دریاب
 
 
  چون تنها فرصتی است که برای رسیدگی و مراقبت از عزیزانت داری.
 
 
  اندکی فکر کن...
 
 


موضوعات مرتبط: شعر ، داستان ، زندگی ، آرزو ، ،
برچسب‌ها: لحظه حال را دریاب , حال , گذشته رفته , زندگی , شادی , ترنم باران ,

تاريخ : شنبه 12 مرداد 1392 | 17:42 | نویسنده : spring girl |
 
هیچ وقت !

  مهربونی کسی رو با ضعفش اشتباه نگیر ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نظر یادتون نره 
البته نه نظر تبلیغاتیااااااااااا چون نخونده میپاکمش.........


موضوعات مرتبط: شعر ، آرامش ، زندگی ، ،
برچسب‌ها: مهر , مهربونی , محبت , دوستی , ترنم باران ,

تاريخ : شنبه 12 مرداد 1392 | 16:29 | نویسنده : spring girl |

 

 

باران نور

برخیز! بیدار شو! گوش کن!

صدای بال فرشتگان را می شنوی؟ 


نگاه کن! باران نور را می بینی؟

عطر حضور را احساس می کنی؟


بزخیر و برسجاده دعا بگشا

دلت را به او بسپار و وجودت را غرق تمنا کن!


امشب آسمان به زمین نزدیک می شود

و کریمانه، دل های کویری را ستاره باران می کند.


امشب، شب قدر است؛ شبی که برتر از هزار ماه است،

شبی که برتر از تمام عمر توست، شب تولدی دوباره،

شبی که درهای آسمان باز می شود.

شب قدر است.قدرش را بدان؛ شاید فردایی نباشد.


پرواز را به خاطر بسپار. دستانت را به فرشتگان بسپار!

سلام بر لیله مبارکه قدر! سلام! سلامی تا صبح.

 موضوعات مرتبط: شعر ، مطالب خواندنی ، ،
برچسب‌ها: شب قدر , ماه رمضان , ترنم باران ,

تاريخ : دو شنبه 7 مرداد 1392 | 17:19 | نویسنده : spring girl |

 

هدیه میكنن ابرای بهار
در گوهر آسمونی رو

از تو باغچه ها میخونن گلا
باز ترانه مهربونی رو

از كوچه میاد باز صدای پاش
میزنه به شیشه با قطره هاش

میپچه صداش توی هر خونه
باز بارونه

بارونه بارونه
بارونه بارونه

ابرا پاك میكنن از غبار غم
بوی تازگی میده سبزه زار

دونه های شبنم تو برگ هر
شاخه گلی مونده یادگار


بیا تا بارون باشیم
تا كه از غبار غم پاك كنیم دلهارو
تا كه از عاطفه سیر آب كنیم گلهارو

تا مثل رنگین كمونا موقع رفتن بارون
توی آسمون دلها بمونن خاطره هامون

بیا تا بارون باشیم بیا تا بارون باشیم

 موضوعات مرتبط: شعر ، مطالب خواندنی ، نم نم باران ، ،
برچسب‌ها: بارون , متن آهنگ بارون از گروه آرین , ترنم باران ,

تاريخ : جمعه 4 مرداد 1392 | 16:12 | نویسنده : spring girl |

 

 

خدایا… میخواهم اعتراف کنم
دیگرنمیتوانم ، خسته ام
من امانت 
دارخوبی نیستم
“مراازمن بگیر”
مال 
خودت
من نمیتوانم نگهش دارم….موضوعات مرتبط: شعر ، آرامش ، زندگی ، نیایش با خدا ، ،
برچسب‌ها: مرا ازمن بگیر , من , زندگی من , خدای من , نیایش با خدا , ترنم باران ,

تاريخ : جمعه 4 مرداد 1392 | 15:38 | نویسنده : spring girl |

 پیروزی یعنی

توانایی رفتن

از یک شکست... به شکستی دیگر...

بدون از دست دادن اشتیاق
 


موضوعات مرتبط: شعر ، امیدواری ، زندگی ما آدما ، ،
برچسب‌ها: پیروزی یعنی , شکست , پیروزی , امید , ترنم باران ,

تاريخ : سه شنبه 25 تير 1392 | 15:13 | نویسنده : spring girl |

ماه رمضان

ماه مفروش کردن قدوم شب قدر با اشکهای شوق برای درک

«زیباترین لحظهء حیات انسانی» است.موضوعات مرتبط: شعر ، اس ام اس ، مطالب خواندنی ، ،
برچسب‌ها: رمضان مبارک , , ماه مبارک , ترنم باران ,

تاريخ : جمعه 19 تير 1392 | 14:55 | نویسنده : spring girl |

 می توان با یک گلیم کهنه هم

روز را شب کرد و شب را روز کرد
می توان با هیچ ساخت
می توان صد بار هم مهربانی را ، خدا را ، عشق را
... با لبی خندانتر از یک شاخه گل تفسیر کرد
... می توان بیرنگ بود
هم چو آب چشمه ای پاک و زلال
می توان در فکر باغ و دشت بود
عاشق گلگشت بود
میتوان این جمله را در دفتر فردا نوشت ::
خوبی از هر چیز دیگر بهتر است
 


موضوعات مرتبط: شعر ، زندگی ، آرزو ، نیایش با خدا ، ،
برچسب‌ها: خـــــــوبی , میتوان , سگوت , زندگی , خدا , نعمت های خدا , ترنم باران ,

تاريخ : چهار شنبه 12 تير 1392 | 17:20 | نویسنده : spring girl |

تاريخ : پنج شنبه 6 تير 1392 | 14:25 | نویسنده : spring girl |

 

 

 

شب آرامی بود ، می روم در ایوان ، تا بپرسم از خود ،

زندگی یعنی چه !؟

مادرم سینی چایی در دست ، گل لبخندی چید ، هدیه اش داد به من ،

خواهرم ، تکه نانی آورد ، آمد آنجا ، لب پاشویه نشست ،

پدرم دفتر شعری آورد ، تکیه بر پشتی داد ، شعر زیبایی خواند ،

و مرا برد ، به آرامش زیبای یقین ،

با خودم می گفتم :

زندگی ، راز بزرگی ست که در ما جاری ست ،

زندگی ، فاصله ی آمدن و رفتن ماست ،

رود دنیا ، جاری ست ،

زندگی ، آبتنی کردن در این رود است ،

وقت رفتن ، به همان عریانی ، که به هنگام ورود ، آمده ایم ،

دست ما در کف این رود ، به دنبال چه می گردد !؟

هیچ !!!

زندگی ، وزن نگاهی ست که در خاطره ها می ماند ،

شاید این حسرت بیهوده که در دل داری ،

شعله ی گرمی امید،  تو را ، خواهد کشت ،

زندگی ، درک همین اکنون است ،

زندگی ، شوق رسیدن به همان فردایی ست ، که نخواهد آمد ،

تو نه در دیروزی ، و نه در فردایی ،

ظرف امروز پر از بودن توست ،

شاید این خنده که امروز ، دریغش کردی ،

آخرین فرصت همراهی با ، امید است ،

زندگی یاد غریبی ست که در حافظه ی خاک ، به جا می ماند ،

زندگی ، سبزترین آیه ، در اندیشه ی برگ ،

زندگی ، خاطر دریایی یک قطره ، در آرامش رود ،

زندگی ، حس شکوفایی یک مزرعه ، در باور بذر ،

زندگی ، باور دریاست در اندیشه ی ماهی ، در تنگ ،

زندگی ، ترجمه ی روشن خاک است ، در آیینه ی عشق ،

زندگی ، فهم نفهمیدن هاست ،

زندگی ، پنجره ی باز به دنیای وجود ،

تا که این پنجره باز است ، جهانی با ماست ،

آسمان ، نور ، خدا ، عشق ، سعادت با ماست ،

فرصت بازی این پنجره را دریابیم ،

در نبیندیم به نور ، در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم ،

پرده از ساحت دل ، برگیریم ،

رو به این پنجره با شوق ، سلامی بکنیم ،

زندگی ، رسم پذیرایی از تقدیر است ،

وزن خوشبختی من ، وزن رضایتمندیست ،

زندگی شاید ، شعر پدرم بود که خواند ،

چای مادر ، که مرا گرم نمود ،

نان خواهر ، که به ماهی ها داد ،

زندگی شاید آن لبخندی ست ، که دریغش کردیم ،

زندگی ، زمزمه ی پاک حیات است ، میان دو سکوت ،

زندگی ، خاطره ی آمدن و رفتن ماست ،

لحظه ی آمدن و رفتن ما ، تنهایی ست ،

من دلم می خواهد ، قدر این خاطره را دریابم

 

 

 

 

 

 موضوعات مرتبط: شعر ، زندگی ، زندگی ما آدما ، ،
برچسب‌ها: زندگی , فریدون مشیری , زنگی فاصله آمدن و رفتن ماست , ترنم باران ,

تاريخ : دو شنبه 27 خرداد 1392 | 13:32 | نویسنده : spring girl |

 کاش زندگی شعر بود

تا برای خودم یک دنیا شعر میسرودم

تا با آهنگش در خلوت بی کسی هایم هیچگاه تنها نمیماندم .

کاش زندگی قصه بود

تا برای وجود خسته ی خودم یک دریا قصه میگفتم

تا همسفر با ماهی های آزاد شوم .

تا برای همیشه در اقیانوس غمهایم غرق شوم

تاهیچکس وجودم را حس نکند،

تافقط برای آب قصه ی دلم را بگویم...

کاش.....موضوعات مرتبط: شعر ، آرامش ، زندگی ، ،
برچسب‌ها: کاش , زندگی , شعر , دریا , آرامش , ترنم بارن ,

تاريخ : چهار شنبه 8 خرداد 1392 | 16:19 | نویسنده : spring girl |

 

 

بگذار تا ببارد باران

باران وهمناک

در ژرفی شب

این شب بی پایان

بگذار تا ببارد باران

اینک نگاه کن

از پشت پلک پنجره

تکرار پر ترنم باران را

و گوش کن که در شب

دیگر سکوت نیست

بشنو سرود ریزش باران را

کامشب به یاد تو می آرد

گویی صدای سم سواران را

امشب صفای گریه من

سیلاب ابرهای بهاران است

این گریه نیست

ریزش باران است

آواز می دهم

ایا کسی مرا

از ساحل سپیده شبها صدا نزد ؟

از پشت پلک پنجره می دیدم

شب را و قیر گونه قبایش را

دیدم نسیم صبح

این قیر گونه گیسوی شب را

سپید میسازد

و اقتدار قله کهسار دوردست

در اهتزاز روشنی آفتاب میخندد

در دوردستها

باریده بود بارانی

سنگین و سهمناک

و دست استغاثه من

سدی نبود سیل مهیبی را که می آمد

و آخرین ستون

از پایداری روحم را

تا انتهای ظلمت شب

انتهای شب می برد

آری کسی مرا از ساحل سپیده شبها صدا نزد
حمید مصدق


 


 موضوعات مرتبط: شعر ، زندگی ، ،
برچسب‌ها: باران , شیشه , بخار , پاک , نسیم , گیسوی صبح , ترنم باران ,

تاريخ : سه شنبه 7 خرداد 1392 | 11:14 | نویسنده : spring girl |

شانه‏ هایت، ستون محکمی است پناهگاه امن خانه را.
دست در دستانم که می‏گذاری، خون گرم آرامش، در کوچه رگ‏هایم می‏دود.
در برابر توفان‏های بی‏رحم زندگی می‏ایستی؛ آن‏چنان‏که گویی هر روز از گفت‏وگوی کوهستان‏ها باز می‏آیی.
لبخند پدرانه‏ات، تارهای اندوه را از هم می‏دراند.
تویی که صبوری‏ات، دل‏های ناامید را سپیده‏دم امیدواری است. مرامنامه دریا را روح وسیعت به تحریر می‏آید؛ آن هنگام که ابرهای دلتنگی، پنجره‏های خانه را باران می‏پاشند.
آسمان همواره بوسه بر پیشانی بلندت را آرزومند است.

پــــــــــــدر عزیزم

پشتم به تو گرم است. نمی‏دانم اگر تو نبودی، زبانم چطور می‏چرخید، صدایت نزنم!
راستش را بخواهی، گاهی، حتی وقتی با تو کاری ندارم، برای دل خودم صدایت می‏زنم؛ بابا!
آن‏قدر با دست‏هایت انس گرفته‏ام که گاهی دلم لک می‏زند، دستانم را بگیری.
هر بار دستانم را می‏گیری، خیالم راحت می‏شود؛ می‏دانم که هوایم را داری و من میان ازدحام غریبی، گم نمی‏شوم و تو هیچ وقت دستم را رها نمی‏کنی... .

 

 

 

این گل تقدیم به همه باباهای دنیا به خصوص بابای گل خودم که عاشقشم و همتا نداره 

 موضوعات مرتبط: شعر ، مطالب خواندنی ، آرامش ، زندگی ، ،
برچسب‌ها: پدر , روز , پدر , متن ادبی درباره روز پدر , پشت‏گرمی من , پناهگاه امن خانه , ترنم باران ,

تاريخ : پنج شنبه 2 خرداد 1392 | 10:48 | نویسنده : spring girl |

 

مادر، تو رفیع ترین داستان حیات منی. تو به من درس زندگی آموختی. تو چون پروانه سوختی و چون شمع گداختی و مهربانانه با سختی های من ساختی. مادر، ستاره ها نمایی از نگاه توست و مهتاب پرتوی از عطوفتت، و سپیده حکایتی از صداقتت. قلم از نگارش شُکوه تو ناتوان است و هزاران شعر در ستایش مدح تو اندک. مادر، اگر نمی توانم کوشش هایت را ارج نهم و محبت هایت را سپاس گزارم، پوزش بی کرانم را همراه با دسته گلی از هزاران تبریک، بپذیر. فروغ تو تا انتهای زمان جاوید و روزت تا پایان روزگار، مبارک باد.

 

 

   این گل تقدیم به همه مادران ایران زمین و مامان گل خودم که بهترین مـــــــــــــــــــــــادر دنیاست 

 

 موضوعات مرتبط: شعر ، عشق ، زندگی ، مادر ، ،
برچسب‌ها: مادر , روز مادر , متن ادبی درباره مادر , مادر , تو رفیع ترین داستان حیات منی , ترنم باران ,

تاريخ : چهار شنبه 11 ارديبهشت 1392 | 10:18 | نویسنده : spring girl |

 

 

فاطمه اكتفا به نامش نكنيد
نشناخته توصيف مقامش نكنيد
هر كس که در او محبت زهرا نيست
علامه اگر هست سلامش نكنيد

 

**********************

 

بر حاشيه‌ي برگ شقايق بنويسيد
گل ، تاب فشار در و ديوار ندارد

 

**********************

 

پيمبري كه عمري غم خوار امتش بود
روي كبود زهرا (س) اجر نبوتش بود ؟!

 

 موضوعات مرتبط: شعر ، اس ام اس ، ،
برچسب‌ها: پيامک شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) , شهادت , مطلب مناسبتی , ترنم باران ,
ادامه مطلب

تاريخ : شنبه 24 فروردين 1392 | 21:45 | نویسنده : spring girl |

 

 

وقتی‌ قلب‌هایمان‌ کوچک‌تر از غصه‌هایمان‌ می‌شود
وقتی‌ نمی‌توانیم‌ اشک‌هایمان‌ را پشت‌ پلک‌هایمان‌
مخفی‌ کنیم‌
و بغض‌هایمان‌ پشت‌ سر هم‌ می‌شکند
وقتی‌ احساس‌ می‌کنیم‌ بدبختی‌ها بیشتر از سهم‌مان‌ است‌
و رنج‌ها بیشتر از صبرمان؛
وقتی‌ امیدها ته‌ می‌کشد و انتظارها به‌ سر نمی‌رسد

وقتی‌ طاقتمان‌ طاق‌ می‌شود و تحملمان‌ تمام…
آن‌ وقت‌ است‌ که‌ مطمئنیم‌ به‌ تو احتیاج‌ داریم‌ و مطمئنیم‌ که‌ تو،
فقط‌ تویی‌ که‌ کمکمان‌ می‌کنی…

 


آن‌ وقت‌ است‌ که‌ تو را صدا می‌کنیم، تو را می‌خوانیم.

آن‌ وقت‌ است‌ که‌ تو را آه‌ می‌کشیم، تو را گریه‌ می‌کنیم، تو را نفس‌ می‌کشیم.
وقتی‌ تو جواب‌ می‌دهی،‌ دانه‌دانه‌ اشک‌هایمان‌ را پاک‌ می‌کنی‌
و یکی‌یکی‌ غصه‌ها را از توی‌ دلمان‌ برمی‌داری
‌گره‌ تک‌تک‌ بغض‌هایمان‌ را باز می‌کنی‌ و دل‌ شکسته‌مان‌ را بند می‌زنی
‌سنگینی‌ها را برمی‌داری‌ و جایش‌ سبکی‌ می‌گذاری‌ و راحتی؛‌
بیشتر از تلاشمان‌ خوشبختی‌ می‌دهی‌ و بیشتر از لب‌ها،

 لبخند‌ خواب‌هایمان‌ را تعبیر می‌کنی‌ و دعاهایمان‌ را مستجاب‌
و آرزوهایمان‌ را برآورده‌ قهرها را آشتی‌ می‌کنی‌ و سخت‌ها را آسان.‌
تلخ‌ها را شیرین‌ می‌کنی‌ و دردها را درمان ناامیدها، امید می‌شود و سیاه‌ها سفید سفید…

 موضوعات مرتبط: شعر ، نیایش با خدا ، زندگی ما آدما ، ،
برچسب‌ها: وقتی تو را صدا می کنیم , خدااا… , امیدها , آرزوها , زندگی , ترنم باران ,

تاريخ : سه شنبه 20 فروردين 1392 | 17:20 | نویسنده : spring girl |

  تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com چند سال و چند عید باید از عمر تو بگذره تا آدم بشی؟…
یک سال از عمرت گذشت، ولی باز تو همونی که بودی…
فرشته دوست داشتنی بهارمبارک!

 

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

سال نو می شود ، زمین نفسی دوباره می کشد

برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند

و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره…من…تو…ما…

کجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟

نقش ما چیست؟…پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟

زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد و

چون همیشه امیدوار وسال نومبارک

 

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com 1392

سال نؤ مبارکموضوعات مرتبط: شعر ، ،

تاريخ : دو شنبه 5 فروردين 1392 | 12:0 | نویسنده : spring girl |

   

این پست را " سکوت" میکنم ...

این بار تو بنویس!

از تمام حرفهایت ،

از  دردهایت،از هرچه  دلت می گوید....موضوعات مرتبط: عکس ، شعر ، داستان ، اس ام اس ، مطالب خواندنی ، آرامش ، عشق ، زندگی ، آرزو ، نیایش با خدا ، نم نم باران ، امیدواری ، مادر ، زندگی ما آدما ، طنز ، ،
برچسب‌ها: درد , با خودت , بگو , ترنم باران ,

تاريخ : سه شنبه 15 اسفند 1391 | 16:53 | نویسنده : spring girl |

 

جاذبه سیب، آدم را به زمین زد؛

و جاذبه زمین، سیب را؛ 

فرقی نمی کند؛

سقوط ، سرنوشتِ دل دادن به هر جاذبه ای؛ 

غیر از خداست؛

به جاذبه ای می اندیشم که پروازم می دهد؛ 

خدا ...موضوعات مرتبط: شعر ، آرامش ، عشق ، ،
برچسب‌ها: خدایاناتوانم , خدایا , بارالها , عشق خدایی , ترنم باران ,

تاريخ : یک شنبه 22 بهمن 1391 | 17:14 | نویسنده : spring girl |

 

 

تا آخر همیشه منتظر

          دستهای گرمت خواهم ماند

 

من چه حوا باشم و چه آدم

 

                            روح تو در من است!

 

بازی ما بازی اسم نیست

 

                         تو بگو نقش من چه باشد

 

                                              سیمرغ را خواهم گرفت

 

                                                                    فقط کارگردانیم را کن

 

 سیب را میچینم

 

                    و باز خواهم چید

 

                               این است رسم آدم بودن حوا

 

                                                     و تو به رسم خود بازی کن

 

                                                                                    رسم بارش باران....موضوعات مرتبط: شعر ، مطالب خواندنی ، آرامش ، عشق ، ،
برچسب‌ها: آدم هوا , روح خدایی , ترنم باران ,

تاريخ : چهار شنبه 18 بهمن 1391 | 17:52 | نویسنده : spring girl |

 

خدايا! 
آسمان زیباست 
هنگامي که به آسمان شب خيره می‌شوم 
و ستارگان را مي‌بينم که چشمك‌زنان به من از دور چشمک مي‌زنند 
با خود فکر مي‌كنم 
در میان اين ظلمات و تاريكی 
تو براي امیددادن به انسان‌ها 
ستارگان را قرار داده‌اي 
خدای مهربان! 
از تو براي اين‌که 
در لحظه تار و تاريك زندگی 
ستارگان را دريچه امیدواری 
ما قرار داده‌اي سپاسگزار هستم. موضوعات مرتبط: شعر ، آرامش ، عشق ، ،
برچسب‌ها: چشمك امیدواری , خدای مهربان! , امید واری , ترنم باران ,

تاريخ : جمعه 13 بهمن 1391 | 14:10 | نویسنده : spring girl |

 

چه شبي است !

چه لحظه‌هاي سبک ، مهربان و لطيفي ،

گويي در زير بارانِ نرم فرشتگان نشسته‌ام ....

مي‌بارد و مي‌بارد و هر لحظه بيش‌تر نيرو مي‌گيرد !

هر قطره‌اش فرشته‌اي است که از آسمان بر سرم فرود مي‌آيد ...

چه مي‌دانم؟

خداست که دارد يک ريز ، غزل مي‌سرايد ؛

غزل‌هاي عاشقانه‌ي مهربان و پر از نوازش ...

هر قطره‌ي اين باران ،

کلمه‌اي از آن سرودهاست ...


"دکتر شريعتي"

°*°°*°°*°°*°°*°°*°°*°
°*°

امشب اینجا داره بارون میاد...

 

اما برای من بارون نیست..
به همون زیبایی که دکتر شریعتی بیان کرد،غزلِ عاشقانه ی خداست که داره برای ماها سروده میشه...

مرسی خدای خوبم... ♥
موضوعات مرتبط: شعر ، آرامش ، عشق ، ،
برچسب‌ها: دکتر شریعتی , باران , قطره , خدا , فرشتگان , ترنم باران ,

تاريخ : چهار شنبه 11 بهمن 1391 | 11:56 | نویسنده : spring girl |

 

زندگی زیباست ... 

و هر روزش آغازی دوباره

 برای استفاده از فرصت ها و جبران گذشته... 

زندگی زیباست ...

به سادگی و لطافت شبنمی نشسته بر برگی سبز ...

و با اندکی زبری به زبری حاشیه های برگ  رُز ....

و اما با دور نمایی زیبا و فراموش نشدنی

با صحنه های رنگارنگ و دل نشینش...

بی سایه ... بی غم...

 

و با اندکی پستی و بلندی...

کسی چه می داند ؟

همیشه انگونه که میخواهیم نیست...

و هرچه میخواهیم به دست نمی آید...

هجران ها هم حکمتی دارند ؟؟؟ 

اما زندگی همچنان زیباست ..

می توان  خاطراتی خوب در ذهن حک کرد

و باقی را دور ریخت ...

یاد و خاطره زیبایی های زندگی تا پایان عمر نشاط و سرزندگی به دنبال دارد 

پاییز را هم می توان زیبا دید

نگو خزان است و زردی ... 

اتفاقات هم حکمت خاص خود را دارند...

همانطور که شاخه های خشک مجموع صدای دل نشین ِ قدم هایمان رامی سازند... 

خش خش برگ ها هم زیباست

اگر بخواهیم...

مشکل همیشه هست . نگاه ماست که به آن قیمت و تخفیف می دهد

باید دید و نگرش عوض شود

نگاه کردن از قابی دیگر به زندگی هم جذابیت و سودمندی اثر بخشی را

برایمان به ارمغان می آورد

این راهی ست برای غلبه بر مشکلات و نهایت پیروزی و شادکامی

گاه باید مسیر خود را عوض کنیم

همیشه یک راه پاسخگو نیست

جرئت انتخاب روشی جدید را داشته باشیم 

شاید اینگونه پیروز شدیم ...

راه های حل مشکلات زیاد است و

همه کلیدی به دستمان خواهند داد 

و البته به شرط آن که ریسمان امید و هدفهایمان

گسیخته نشود...

بپذیریم که مسئول اعمالمان خودمان هستیم

و خالق ِ یکتا,  بی حساب و کتاب ما را رها نخواهد کرد

 نظاره گر و دست گیر ما ست 

تنهایمان نمیگذارد 

چه در سختی 

و چه شادی

 موضوعات مرتبط: شعر ، مطالب خواندنی ، آرامش ، عشق ، ،
برچسب‌ها: زندگی زیباست , شبنم , غم , خاطره , حکمت , ترنم باران ,

تاريخ : دو شنبه 9 بهمن 1391 | 17:4 | نویسنده : spring girl |

 

 

زندگی خواب نیست

 

رویا نیست

 

روزهایش رنگین

 

زشت و نازیبا نیست

دشت هایش پر گل

 

خارهایش پیدا / اسمانش ابی

 

رنج هایش فانی

 

زندگی زیباست / زندگی زیباست

 

مثل اواز چگاوک دم مرگ

 

مثل لبخند یه کودک در خواب

 

مثل پرواز پرستو در باد

 

زندگی زشت نبود

 

چشم تو زشتش دید

 

جویبار محبت پیدا / صورتی باید شست

 

با نگاهی تازه / زندگی را کاوید

 

باید عاشق شد وماند

 

باید عاشق شد و خواند

 

زندگی زیباست

 

لحظه های غمناک

 

اما

 

هستی اش پا برجاست

 

 


موضوعات مرتبط: شعر ، آرامش ، عشق ، ،
برچسب‌ها: زندگی , تکاپو , شادمانی , ترنم باران , خواب ورویا , لحظه غمناک , عشق , عاشقی ,

تاريخ : دو شنبه 9 بهمن 1391 | 16:47 | نویسنده : spring girl |

 

چترم را کنار در می گذارم

شوق باریدن باران باز مرا کنار پنجره کشاند

چترم کنار در منتظر من ایستاده

من کنار پنجره به شوق باران

 

 

 

 

 

اومدی یه نظر بذار بعد بروموضوعات مرتبط: شعر ، آرامش ، عشق ، ،
برچسب‌ها: چتر , باران , ترنم باران ,

تاريخ : یک شنبه 8 بهمن 1391 | 17:14 | نویسنده : spring girl |

 

باز ای باران ببار

بر تمام لحظه های بی بهار

بر تمام لحظه های خشک خشک

بر تمام لحظه های بی قرار

 

باز ای باران ببار

بر تمام پیکرم موی سرم

بر تمام شعر های دفترم

بر تمام واژه های انتظار

 

باز ای باران ببار

بر تمام صفحه های زندگیم

بر طلوع اولین دلدادگیم

بر تمام خاطرات تلخ و تار

 

باز ای باران ببار

غصه های صبح فردا را بشوی

تشنگی ها خستگی ها را بشوی

باز ای باران ببارموضوعات مرتبط: شعر ، آرامش ، عشق ، ،
برچسب‌ها: باران , پرواز , باز باران , , , , کودکی , ترنم باران ,

تاريخ : دو شنبه 2 بهمن 1391 | 16:44 | نویسنده : spring girl |

                      

صدای آواز ابرها که به گوشم می رسد

نگاهم را برای دیدن باران به آسمان خیره می کنم               

باز شنیدم.غرشی ترسناک

که برایمان باران هدیه می آورد

کاش ببارد.کاش......

دلم برای بوی باران تنگ است

وقتی که باران میبارد ،یادم میرود که کجا هستم

فقط خودم را زیر باران حس می کنم.خیسه.خیس.........

حس خوبیست....کاش ببارد

رز سفیدموضوعات مرتبط: شعر ، آرامش ، عشق ، ،
برچسب‌ها: رز سفید , باران , کاش ببارد , صدای آواز , ابر , ترنم باران ,

تاريخ : دو شنبه 2 بهمن 1391 | 16:26 | نویسنده : spring girl |

 

 

افسانه ها می گویند که امید را

 

آخرین بار نهنگی بلعید ! 

... 

فردا صبح بر عرشه ی قایق کاغذیم

 

به شکار نهنگ خواهم رفت !

 موضوعات مرتبط: شعر ، آرامش ، عشق ، ،
برچسب‌ها: افسانه , باران , قایق کاغذی , ترنم باران ,

تاريخ : دو شنبه 2 بهمن 1391 | 16:14 | نویسنده : spring girl |

 

 

دوست داشتن نم نم باران است ، که کم کم می آید و به درازا می بارد.

چه زیباست اگر همواره اینگونه بباریم و ابر همیشه بهار آسمان محبت باشیم ....


 موضوعات مرتبط: شعر ، آرامش ، عشق ، ،
برچسب‌ها: باران , فیروزه ای , آسمان , پرواز , ترنم باران , آسمان , نم نم , باز باران با ترانه , , , ,

تاريخ : یک شنبه 1 بهمن 1391 | 17:46 | نویسنده : spring girl |

 

کاش این متنو با تمام وجودتون بخونید...

 

 

قرار نبوده تا نم باران زد، دست پاچه شویم و زود چتری از جنس پلاستیک روی سر‌ بگیریم مبادا مثل کلوخ آب شویم. قرار نبوده این قدر دور شویم و مصنوعی. ناخن های مصنوعی، دندان های مصنوعی، خنده های مصنوعی، آواز‌های مصنوعی، دغدغه های مصنوعی...

هر چه فكر می‌کنم می‌بینم قرار نبوده ما این چنین با بغل دستی هایمان در رقابت های تنگانگ باشیم تا اثبات کنیم موجود بهتری هستیم، این همه مسابقه و مقام و رتبه و دندان به هم نشان دادن برای چیست؟

 

قرار نبوده همه از دم درس خوانده بشویم، از دم دکترا به دست بر روی زمین خدا راه برویم، بعید می دانم راه تعالی بشری از دانشگاه ها و مدرک های ما رد بشود. باید کسی هم باشد که گوسفندها را هی کند، دراز بکشد نی لبک بزند با سوز هم بزند و عاقبت هم یک روز در همان هیات چوپانی به پیامبری مبعوث شود. یک کاوه لازم است که آهنگری کند که درفش داشته باشد که به حرمت عدل از جا برخیزد و حرکت کند.

 

قرار نبوده این ‌همه در محاصره سیمان و آهن، طبقه روی طبقه برویم بالا، قرار نبوده این تعداد میز و صندلی‌ِ کارمندی روی زمین وجود داشته باشد، بی شک این همه کامپیوتر...و پشت های غوز کرده آدم های ماسیده در هیچ کجای خلقت لحاظ نشده بوده...

تا به حال بیل زده‌اید؟ باغچه هرس کرده‌اید؟ آلبالو و انار چیده‌اید؟ کلاً خسته از یک روز کار یَدی به رختخواب رفته‌اید؟ آخ که با هیچ خواب دیگری قابل مقایسه نیست. این چشم ها برای نور مهتاب یا نور ستارگان کویر،‌ برای دیدن رنگ زرد گل آفتابگردان برای خیره شدن به جاریِ آب شاید، اما برای ساعت پشت ساعت، روز پشت روز، شب پشت شب خیره ماندن به نور مهتابی مانیتورها آفریده نشده‌اند.

 

قرار نبوده خروس ها دیگر به هیچ کار نیایند و ساعت های دیجیتال به ‌جایشان صبح خوانی کنند. آواز جیرجیرک های شب نشین حکمتی داشته حتماً، که شاید لالایی طبیعت باشد برای به خواب رفتن‌ ما تا قرص خواب‌ لازم نشویم و این طور شب تا صبح پرپر زدن اپیدمی نشود.

 

من فکر می‌کنم قرار نبوده کار کردن، جز بر طرف کردن غم نان، بشود همه دار و ندار زندگی مان، همه دغدغه‌زنده بودن مان. قرار نبوده کنار هم بودن و زاد و ولد کردن، این همه قانون مدنی عجیب و غریب و دادگاه و مهر و حضانت و نفقه و زندان و گروکشی و ضعف اعصاب داشته باشد.

 

قرار نبوده این طور از آسمان دور باشیم و سی‌ سال بگذرد از عمر‌مان و یک شب هم زیر طاق ستاره ها نخوابیده باشیم. قرار نبوده کرِم ضد آفتاب بسازیم تا بر علیه خورشید عالم تاب و گرما و محبتش، زره بگیریم و جنگ کنیم. قرار نبوده چهل سال از زندگی رد کنیم اما کف پایمان یک بار هم بی واسطه کفش لاستیکی یا چرمی یک مسافت صد متری را با زمین معاشرت نکرده باشد.

 

قرار نبوده من از اینجا و شما از آنجا، صورتک زرد به نشانه سفت بغل کردن و بوسیدن و دوست داشتن برای هم بفرستیم...

 

چیز زیادی از زندگی نمی‌دانم، اما همین قدر می‌دانم که این ‌همه قرار نبوده ای که برخلافشان اتفاق افتاده، همگی مان را آشفته‌ و سردرگم کرده...

آنقدر که فقط می‌دانیم خوب نیستیم، از هیچ چیز راضی نیستیم، اما سر در نمی‌آوریم چراموضوعات مرتبط: شعر ، داستان ، مطالب خواندنی ، آرامش ، عشق ، ،
برچسب‌ها: زمین , هوا , قرار نبوده , , , , زندگی , زندگی ماشینی , عشق , خروس ,

تاريخ : یک شنبه 1 بهمن 1391 | 17:35 | نویسنده : spring girl |

 

من دلم می‌خواهد
خانه‌ای داشته باشم پر دوست
کنج هر دیوارش
دوست‌هایم بنشینند آرام
گل بگو گل بشنو...؛

هر کسی می‌خواهد
وارد خانه پر عشق و صفایم گردد
یک سبد بوی گل سرخ
به من هدیه کند

شرط وارد گشتن
شست و شوی دل‌هاست
شرط آن داشتن
یک دل بی رنگ و ریاست...

بر درش برگ گلی می‌کوبم
روی آن با قلم سبز بهار
می‌نویسم ای یار
خانه‌ی ما اینجاست

تا که سهراب نپرسد دیگر
خانه دوست کجاست ؟...موضوعات مرتبط: شعر ، آرامش ، ،
برچسب‌ها: خانه دوست کجاست ؟ , من دلم می‌خواهد , سهراب سپهری ,

تاريخ : شنبه 25 آذر 1391 | 16:1 | نویسنده : spring girl |

 

باز باران، با ترانه، مي خورد بر بام خانه …  

 

خانه‌ام كو؟

خانه‌ات كو؟

آن دل ديوانه‌ات كو؟

روزهاي كودكي كو؟

...  فصل خوب سادگي كو؟

يادت آيد روزباران،گردش يك روز ديرين؟

پس چه شد ديگر،كجارفت؟

خاطرات خوب و رنگين،

در پس آن كوي بن بست،

در دل تو،آرزو هست؟

كودك خوشحال ديروز؟

غرق در غم‌هاي امروز،

ياد باران رفته از ياد،

آرزوها رفته بر بادموضوعات مرتبط: شعر ، آرامش ، عشق ، ،
برچسب‌ها: باران , فیروزه ای , آسمان , پرواز , ترنم باران , آسمان , عادت , باز باران با ترانه , , , ,

تاريخ : جمعه 26 آبان 1391 | 20:45 | نویسنده : spring girl |

 

 

هیچ بارانی نمی بارد مگر صفا دهد.
هیچ گلی جوانه نمی زند مگر هدیه شود.
هیچ خاطره ای زنده نمی ماند مگر شیرین باشد.
هیچ لبخندی نیست مگر شادی بیاورد.
وهیچ بهاری نمی اید مگر سال دیگری در پیش باشد.
پس بگذار باران شوق بر زندگی ات ببارد تا روحت را صفا دهد.
گل های عشق در دلت جوانه زنند تا انهارا به دیگران هدیه کنی .
خاطراتت قشنگ باشند تا همواره بیادشان بیاوری.
لبخند بر لبانت نقش بندد تا شادی را بیفشانی.
و بهار بیاید تا بدانی باز هم فر صت بودن هست……


موضوعات مرتبط: شعر ، آرامش ، عشق ، ،
برچسب‌ها: باران , گل , خاطره , لبخند و بهار ,

تاريخ : شنبه 13 آبان 1391 | 11:50 | نویسنده : spring girl |


آواز موج 

 در سکوت شب 

       می رسد به گوش 

                     لای لای آب 

    زیر چتر ماه 

          ساحل خموش 

                   می رود به خواب 

     دست خیس موج 

              بر تن زمین 

                       می شود رها 

       موج کف به لب 

                      بوسه می زند 

                                  روی ماسه ها 

          ماه نقره فام 

                     چون فرشته ای 

                               می کند نگاه 

       و چه دیدنی است 

                    زیر بال شب 

                           رقص موج و ماه 

         بازوان موج

                   حلقه می زند 

                               دور صخره ها 

          می برد نسیم 

                     تا ستاره ها 

                               ابن ترانه را موضوعات مرتبط: شعر ، ،
برچسب‌ها: موج , آواز موج , نسیم , ماه , آب , ساحل خموش ,

تاريخ : شنبه 13 آبان 1391 | 10:26 | نویسنده : spring girl |

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 7 صفحه بعد